डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको लागि आवेदन फारम भरेका प्रशिक्षार्थीहरुको पुनः नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – २०७८/०९/०४

Click here to download Notice

Click here to download Scholarship Diploma Entrance Result 2078

Click here to download Scholarship Pre – Diploma Entrance Result 2078