डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती कोटाको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना- २०७९/०७/१८

Click Here to Download वर्गिकृत(निःशुल्क) छात्रवृत्तिको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click Here to Download Diploma Scholarship Third Result of Alternative List

Click Here to Download Pre-Diploma Scholarship Third Result of Alternative List