PCL Level Re-entrance form submission date extended Notice -2079/07/27

प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य तर्फको फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ्ग बाहेकका कार्यक्रमहरूमा रिक्त रहेका सिटहरूमा पूनः प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्वन्धी सूचना २०७९।०७।२७

Click Here to Download PCL Level re-entrance date extended notice-2079-07-27