डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह पूर्ण शुल्कीय तर्फको फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ्ग बाहेकका स्वास्थ्य तर्फको कार्यक्रमहरुको पून: प्रवेश परीक्षाको केन्द्र/ उपकेन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना – २०७९/०८/०८

Click here to download Notice.