डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह पूर्ण शुल्कीय तर्फको फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ्ग बाहेकका स्वास्थ्य तर्फको कार्यक्रमहरुको पून: प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना – २०७९/०८/११

Click here to download Notice.

Click here to download Result

Bheri College of Medical Science, Guleriya, Bardiya (MLT)

College of Allied Health Science, Banke (MLT)

Kailpal Hospital and College, Banke (MLT)

Nepalgunj Health Campus, Banke (MLT)

Nepal Netra Jyoti Sangh, College Of Ophthalmic Health Science, Banke (OA)

Rapti Technical School, Lalmatiya, Dang (OA)

College of Allied Technical Science, Banke (Physiotherapy)

Bageshwori Health College, Banke (Radiography)