लुम्बिनी प्रदेश: डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह स्वास्थ्य तर्फको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती कोटाको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०९/०७

Click Here to Download Notice.

Click Here to Download Diploma Scholarship Fifth Result of Health Program