डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह वर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती तथा पूर्ण शुल्कीय स्वास्थ्य तर्फको सामान्य चिकित्सा, रेडियोग्राफी र मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना – २०७९/०९/१९

Click Here to Download Notice.

Click Here to Download Diploma Scholarship Result (HA, MLT, Radiography)

Click Here to Download Full Paying Result Bardiya Medical Institute, Bardiya (Radiography)

Click Here to Download Full Paying Result Kailpal Academy for Health Science, Nepalgunj, Banke

Click Here to Download Full Paying Result Tulsipur Prabidhik Shikshalaya Pvt.Ltd., Tulsipur-6, Dang