डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।।

Classified Scholarship Center Notice 2080-04-15