डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती कोटाको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

बैकल्पिक सूचिमा रहेका बर्गिकृत निःशुल्क छात्रवृत्ती तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना 2080

बैकल्पिक सूचिमा रहेका बर्गिकृत निःशुल्क छात्रवृत्ती तर्फको नतिजा 2080-05-22