Author: ctevt province5

लुम्बिनी प्रदेश: सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – २०७९/०८/१९

Click Here to Download Notice & Result.

लुम्बिनी प्रदेश: सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – २०७९/०८/१८

Click Here to Download Result.

लुम्बिनी प्रदेश: सेवा करारको नतिजा सम्बन्धि सूचना (२०७९/०८/१७)

Click Here to Download Notice & Result.

लुम्बिनी प्रदेश- सेवा करारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७९-०८-१३)

Click Here to Download Result.

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह पूर्ण शुल्कीय तर्फको फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ्ग बाहेकका स्वास्थ्य तर्फको कार्यक्रमहरुको पून: प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना – २०७९/०८/११

Click here to download Notice. Click here to download Result Bheri College of Medical Science, Guleriya,…

Continue Reading

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह पूर्ण शुल्कीय तर्फको फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ्ग बाहेकका स्वास्थ्य तर्फको कार्यक्रमहरुको पून: प्रवेश परीक्षाको केन्द्र/ उपकेन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना – २०७९/०८/०८

Click here to download Notice.

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ्ग तर्फको (डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ्ग ) रिक्त कोटा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना -२०७९/०८/०८

Click Here to Download Notice. Click Here to Download निवेदनको-ढाँचा

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती कोटाको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – २०७९/०८/०८

Click Here to Download Notice. Click Here to Download Diploma Scholarship Result of Alternative List Click…

Continue Reading

TSLC/Pre-Diploma Special Chance Exam Results held on Bhadra/Ashwin 2079

Click Here to Download Special Chance Result Summary 2079

Apprenticeship Re-entrance form submission date extended notice – 2079/07/27

प्रि-डिप्लोमा तह एप्रेन्टिशिप २४ महिने कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना २०७९।०७।२७…