02:19:04 2023 june 06 Monday
ctevtprovince5@gmail.com
+977-071-422071 422073
LUMBINI PROVINCE OFFICE
Council For Technical Education and Vocational Training
Butwal-12, Nayagaun, Rupandehi
स.न. नाम डाउनलोड
१.
प्रयोगात्मक परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना – २०८०/०८/२६
२.
२०८०-०८-२० – लुम्बिनी प्रदेश – सीप परीक्षणको प्रमाण पत्र लिन आउने सम्बन्धी सूचना
३.
०८०-०८-१९- I – लुम्बिनी प्रदेश- सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना सच्चाईएको बारे सूचना
४.
O.J.T. Marks सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।
५.
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य तर्फ नर्सिङ कार्यक्रममा थप भएको शिक्षण संस्थामा बर्गिकृत्त (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कोटामा भर्नाका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
६.
पूर्वाधार निरीक्षण शुल्क जम्मा गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
७.
पूर्वाधार निरीक्षण शुल्क जम्मा गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
८.
डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तहका स्वास्थ्य तर्फ थप भएका शिक्षण संस्था र कार्यक्रममा बर्गिकृत्त (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कोटामा भर्नाका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
९.
सम्बन्धित सबैले विवरण सहित कागजात पेश गर्नुहुन ।।।
१०.
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती तर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरुमा रिक्त रहेको सिटमा भर्नाको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।।
११.
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती तर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरुमा रिक्त कोटा संख्या
१२.
बर्गिकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त रहेका सिटहरुको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
१३.
Diploma Level Full Fee Paying Nursing HA & Pharmacy Entrance Exam Center Notice_2080-05-07
१४.
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको रिक्त कोटा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
१५.
डिप्लोमा / प्रि-डिप्लोमा तहको प्रयोगात्मक परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।
१६.
डिप्लोमा / प्रि-डिप्लोमा तहको प्रयोगात्मक परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।
१७.
Pre-diploma Level classified Scholarship Entrance Notice_2080-03-29
१८.
मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।
१९.
जानकारी गराउने सम्बन्धम । ।।
२०.
Final Exam form submission date extended Notice-2080-05-07
२१.
डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको पुर्ण शुल्कीय तर्फको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । (सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/०१ गते)
२२.
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।।
२३.
सीप परिक्षण प्रमाण-पत्र लिन आउने सम्बन्धी सूचना ।।।
२४.
आधिकारिक ईमेल ठेगाना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।।।
२५.
सेवा करार सम्झौताको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना – २०८०/०३/०७
२६.
छोटो अवधि तालिमको अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु – २०८०/०३/०५
२७.
वैकल्पिक तथा पास लिस्टमा रहेका उमेद्धवारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना – २०८०/०२/३२
२८.
लुम्बिनी प्रदेश – सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना – २०८०/०२/३२
२९.
सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना- २०८०/०२/३१
३०.
परिपत्र सम्बन्धमा – २०८०/०२/२६ Notice 1.
३१.
Diploma/PCL Level Marks Ledger Printing Notice-2080-02-16
३२.
बैकल्पिक तथा पास लिस्टमा रहेका उम्मेदवारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना – २०८०/०२/१८
३३.
आर. पि. एल. परामर्शकर्ता/मुल्याङकनकर्ता पुनर्ताजगी तालिम (RPL Counsellor / Assessor Refresher Training) सम्बन्धि सूचना – २०८०/०२/१४
३४.
आर. पि. एल. परामर्शकर्ता/मुल्याङकनकर्ता पुनर्ताजगी तालिम Form. (RPL Counsellor / Assessor Refresher Training) – २०८०/०२/१४
३५.
रकम फिर्ता सम्बन्धी सूचना – २०८०/०२/१८
३६.
रजिष्ट्रेशन कार्ड सम्बन्धी सूचना – २०८०/०२/१९
३७.
रजिष्ट्रेशन कार्ड सम्बन्धी सूचना – २०८०/०२/१९ Diploma Registration
३८.
रजिष्ट्रेशन कार्ड सम्बन्धी सूचना – २०८०/०२/१९ Pre-diploma Registration
३९.
सेवा करारको दरखास्त आहवान सम्बन्धी सूचना
४०.
अनुदान सम्झौता सम्बन्धी सूचना – २०८०/०२/२३
४१.
सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना – २०८०/०२/२३
४२.
Notice for Application for the Post of Instructor of Madanpokhara Polytechnic Institute
४३.
सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना -२०८०/०२/२५
४४.
सीप परीक्षण मुल्याङकनकर्ता (Skill Test Assessor) तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
४५.
सेवा करार सम्झौताका लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना – २०८०/०२/१४
४६.
उत्तरपुस्तिका परीक्षण/समपरीक्षण गर्न बिज्ञ आवश्यकता सम्बन्धी सूचना – २०८०/०२/१०
४७.
Diploma in Bio-medical Equipment Engineering I-I & I-II exam form submission Notice-2080-01-25
४८.
छोटो अवधिको तालीमहरुको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना – २०७८/०१/१७
४९.
Diploma Level I-I Exam form submission date extended Notice-2080-01-15
५०.
Diploma Level I-I Exam Center Notice_2080-01-17
५१.
Pre-diploma Level One Subject Chance Exam_2080-10-29
५२.
2080-10-29_Program Change and Institution Transfer Approved Notice
५३.
२०८०/११/०१ - अनुदान सहयोगको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना
५४.
२०८०/११/०४ - सेवा करारमा सिफारिसका लागि बैकिल्पिक सुचीमा रहेका उम्मेदवारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना
५५.
२०८०/११/०७ - छोटो अवधिको सीपमूलक तालीम संचालनको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
५६.
२०८०/११/०८ - प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना
५७.
२०८०/११/०८ - स्वमुल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
५८.
2080-11-09_Study Continue List
५९.
प्राविधिक शिक्षा सञ्‍चालनको लागि स्थानीय तहमार्फत अनुदान वितरण मापदण्ड, २०८०
६०.
२०८०/११/१४ - सेवा करार सम्झौताका लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना
६१.
पूर्वाधार निरीक्षण शुल्क जम्मा गर्ने सम्बन्धी सूचना - २०८०/११/१७
६२.
सीप परीक्षणको प्रमाण पत्र लिन आउने सम्बन्धी सूचना - २०८०/११/१७
६३.
2080-11-20_Pre-diploma Level One Subject chance Exam Center Notice
६४.
रजिष्ट्रेशनको Online Entry छुट सम्बन्धी सूचना - २०८०/११/२०