Category: Notice

सेवा करार बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०३/१७

Click Here to Download Notice.

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना – २०७९/०३/१२

Click Here to Download सुची दर्ताको सूचना Click Here to Download सूची दर्ता हुनका लागि निवेदनको…

2079-3-8-Notice for Employment Opportunities on Contract Basis

Click here to download the detail notice for Employment Opportunities on Contract Basis. (Application Forms will…

Continue Reading

भर्ना निर्देशिकाहरूमा सुझाव दिने सूचना

Click here to download Bharna Sambandhi Nirdeshika Feedback Notice-2079-03-03

फरफारक गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना – २०७९/०३/०३

Click Here to Download फरफारक गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

अनुदानको लागि सम्झौता गर्ने बारे सूचना – २०७९/०२/३१

Click Here to Download Notice.

सेवा करार बैकल्पिक उम्मेदवारहरु सिफारिस सम्बन्धि जरुरी सूचना – २०७९/०२/३०

Click Here to Download Notice.

डिप्लोमा तह प्रथम बर्ष प्रथम खण्डको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना – २०७९।०२।२६

Click Here to Download Diploma Level I-I Sem Exam Center short Notice-2079-02-26 Diploma Level Exam Center…

Continue Reading

अनुदान सहायताको लागि प्रस्तावना/कागजातहरु पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना – २०७९/०२/२५

Click Here to Download Notice.

Diploma Level I-I Sem Exam form submission dated extended Notice-2079-02-19

Click Here to Download I-I Exam form submission date extended notice-2079-02-19