Category: Notice

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहमा वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सूचना – २०७९।०४।१२

Click Here to Download Diploma-PCL Level Scholarship Entrance Notice-2079-04-12

Diploma Level II-I & III-I Exam form Submission Notice – 2079/04/05

Click Here to Download Diploma Level Semester system II-I & III-I Exam form submission Notice-2079-04-05 Click Here…

Continue Reading

सीप परिक्षणका लागि डाटा इन्ट्रि सम्बन्धमा सूचना – २०७९/०४/०१

Click Here to Download Notice.

Diploma Level Special Chance Exam Routine Notice – 2079/03/23

Click Here to Download Diploma Level Special Chance Exam Short Notice-2079-03-23 Diploma Level Special Chance Even…

Continue Reading

सेवा करार बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०३/१७

Click Here to Download Notice.

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना – २०७९/०३/१२

Click Here to Download सुची दर्ताको सूचना Click Here to Download सूची दर्ता हुनका लागि निवेदनको…

2079-3-8-Notice for Employment Opportunities on Contract Basis

Click here to download the detail notice for Employment Opportunities on Contract Basis. (Application Forms will…

Continue Reading

भर्ना निर्देशिकाहरूमा सुझाव दिने सूचना

Click here to download Bharna Sambandhi Nirdeshika Feedback Notice-2079-03-03

फरफारक गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना – २०७९/०३/०३

Click Here to Download फरफारक गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

अनुदानको लागि सम्झौता गर्ने बारे सूचना – २०७९/०२/३१

Click Here to Download Notice.