Category: Notice

लुम्बिनी प्रदेश: सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – २०७९/०८/१९

Click Here to Download Notice & Result.

लुम्बिनी प्रदेश: सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – २०७९/०८/१८

Click Here to Download Result.

लुम्बिनी प्रदेश: सेवा करारको नतिजा सम्बन्धि सूचना (२०७९/०८/१७)

Click Here to Download Notice & Result.

लुम्बिनी प्रदेश- सेवा करारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७९-०८-१३)

Click Here to Download Result.

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह पूर्ण शुल्कीय तर्फको फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ्ग बाहेकका स्वास्थ्य तर्फको कार्यक्रमहरुको पून: प्रवेश परीक्षाको केन्द्र/ उपकेन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना – २०७९/०८/०८

Click here to download Notice.

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ्ग तर्फको (डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ्ग ) रिक्त कोटा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना -२०७९/०८/०८

Click Here to Download Notice. Click Here to Download निवेदनको-ढाँचा

Apprenticeship Re-entrance form submission date extended notice – 2079/07/27

प्रि-डिप्लोमा तह एप्रेन्टिशिप २४ महिने कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना २०७९।०७।२७…

PCL Level Re-entrance form submission date extended Notice -2079/07/27

प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य तर्फको फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ्ग बाहेकका कार्यक्रमहरूमा रिक्त रहेका सिटहरूमा पूनः प्रवेश…

Diploma Level semester system 1 subject Chance Exam form submission Notice – 2079/07/23

डिप्लोमा तह सेमेष्टर परीक्षा प्रणालीकाे एक बिषयको माैका परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सूचना २०७९।०७।२३ Click here…

Continue Reading

प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य तर्फको फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ्ग बाहेकका कार्यक्रमहरूमा रिक्त रहेका सिटहरूमा पूनः प्रवेश परीक्षा सम्वन्धी सूचना २०७९।०७।२१

PCL Level Re-entrance Short Notice-2079-07-21 PCL Level Re-entrance Details Notice-2079-07-21