Category: Notice

कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण स्वमूल्यांकन गरी अनलाईन मार्फत अपलोड गर्ने सम्बन्धी सूचना

Please, Click here to download the detail notice. To view for further more detail information go…

Continue Reading

छोटो अवधिको सीपमूलक तालीमको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा – २०७७/०२/२९

Please, Click Here To Download The Notice

छोटो अवधिको सीपमुलक तालीमको जानकारी सम्बन्धमा – २०७७/०२/०४

Please, Click Here To View The Notice

स्व-मूल्याङ्कन सम्बन्धमा

Click here to download the detail notice

Notice for halting all works of vacancy until further notice

Click here to download the detail notice about halting all work of recruitment.

छोटो अवधिको सीपमुलक तालीम संचालन गर्न तालीम प्रदायक संस्थाहरु छनौट गर्ने आशयको सूचना

Please, Click Here to Download the detail notice.

परीक्षाहरू स्थगित गरिएकाे सम्वन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना २०७६।१२।०७

Please, Click Exam Postponed Notice-2076-12-07 To Download Notice.

डिप्लाेमा तहकाे सेमेष्टर परीक्षाहरू स्थगित गरिएकाे सम्वन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना २०७६।१२।०५

Please, CLICK Diploma Level Semester Exam Postponed Notice-2076-12-05 to Download Notice.

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना

हाल विश्वभरी तिब्र रुपमा फैलिएको COVID – 19 को महामारीलाई मध्य नजर गरी यस परिषद्ले देहाए…

Notice for Financial Proposal

Please, CLICK Notice for Financial Proposal to Download the Detail Notice.