Category: Notice

Pre-Diploma Level Thap Institution-2077-06-01

Please, CLICK here to download Notice.

TITI को तालीम सम्बन्धमा

Please, Click Here to download the notice detail.

Phase out notice for Pre-Diploma Health Programs (2077-06-01)

Please, Click here to download detail notice for Pre-diploma Health Programs.

Grade 8 Marksheet related Notice for Classified Scholarship-2077-06-01

Marksheet related Notice for classified scholarship-2077-06-01

प्रि डिप्लोमा तहमा पुर्णशुल्कीय तर्फको भर्ना सम्वन्धी सूचना 2077-05-30

Please, CLICK here to Download Notice. CLICK here to download Details Notice with Institute name.

प्रि डिप्लोमा तहमा बर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिमा छनाैटकाे सूचना 2077-05-30

Please, CLICK here to Download Notice.

डिप्लाेमा तथा प्रमाणपत्र तहमा पुर्णशुल्कीय तर्फकाे छनाैट सम्वन्धी सूचना २०७७।०५।२६

Please, Click here to download Diploma/PCL Level Full Fee Paying Notice Click here to download Diploma/PCL…

Continue Reading

डिप्लाेमा प्रमाणपत्र तहकाे बर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तीमा छनाैट सम्वन्धी सूचना २०७७।०५।२६

Please,Click Here to Download Notice.

सूचना

Please, Click here to view the notice Please, Click here to download the format

बैकल्पिक माध्यमवाट प्रशिक्षण संचालन कार्यविधि २०७७

Click here to download the file