02:19:04 2023 june 06 Monday
ctevtprovince5@gmail.com
+977-071-422071 422073
LUMBINI PROVINCE OFFICE
Council For Technical Education and Vocational Training
Butwal-12, Nayagaun, Rupandehi
२०८०/११/०७ - छोटो अवधिको सीपमूलक तालीम संचालनको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Click Here to Download सूचना