02:19:04 2023 june 06 Monday
ctevtprovince5@gmail.com
+977-071-422071 422073
LUMBINI PROVINCE OFFICE
Council For Technical Education and Vocational Training
Butwal-12, Nayagaun, Rupandehi
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको रिक्त कोटा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

S.N Document title Download
1. डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको रिक्त कोटा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । Click