02:19:04 2023 june 06 Monday
ctevtprovince5@gmail.com
+977-071-422071 422073
LUMBINI PROVINCE OFFICE
Council For Technical Education and Vocational Training
Butwal-12, Nayagaun, Rupandehi
डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको पुर्ण शुल्कीय तर्फको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । (सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/०१ गते)

S.N Document title Download
1. डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको पुर्ण शुल्कीय तर्फको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । (सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०५/०१ गते) Click