02:19:04 2023 june 06 Monday
ctevtprovince5@gmail.com
+977-071-422071 422073
LUMBINI PROVINCE OFFICE
Council For Technical Education and Vocational Training
Butwal-12, Nayagaun, Rupandehi
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।।

S.N Document title Download
1. डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।। Click