02:19:04 2023 june 06 Monday
ctevtprovince5@gmail.com
+977-071-422071 422073
LUMBINI PROVINCE OFFICE
Council For Technical Education and Vocational Training
Butwal-12, Nayagaun, Rupandehi
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह वर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती तथा पूर्ण शुल्कीय स्वास्थ्य तर्फको सामान्य चिकित्सा, रेडियोग्राफी र मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षाको नतीजा ( Nepalgunj)

S.N Document title Download
1. डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह वर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती तथा पूर्ण शुल्कीय स्वास्थ्य तर्फको सामान्य चिकित्सा, रेडियोग्राफी र मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षाको नतीजा ( Nepalgunj) Click