02:19:04 2023 june 06 Monday
ctevtprovince5@gmail.com
+977-071-422071 422073
LUMBINI PROVINCE OFFICE
Council For Technical Education and Vocational Training
Butwal-12, Nayagaun, Rupandehi
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह पूर्ण शुल्कीय स्वास्थ्य तर्फ नर्सिङ्ग कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना – २०७९/०९/२५

S.N Document title Download
1. डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह पूर्ण शुल्कीय स्वास्थ्य तर्फ नर्सिङ्ग कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना – २०७९/०९/२५ Click